HỌC XỬ LÝ ẢNH PHOTOSHOP ĐẸP CHUYÊN NGHIỆP TẠI QUẬN 7

1) KHÓA HỌC THIẾT KẾ PHOTOSHOP CƠ BẢN ĐẾN CHUYÊN NGHIỆP

Có phải bạn đang muốn cách biết chỉnh sửa và xử lý hình ảnh cá nhân gia đình hay bạn làm dịch vụ xử lý ảnh cho khách.Chúc mừng bạn đã đến với khóa học xử lý ảnh Photoshop tại trung Tâm PEDA.Tham gia khóa học tại đây bạn sẽ được học và làm việc trực tiếp cùng giảng viên

NỘI DUNG CHI TIẾT
Khóa học chuyên chỉnh sửa ảnh viện, ảnh kỹ thuật số, chân dung, phục chế ảnh, thiết kế sáng tạo: Typography Techniques, Manipulation Techniques, Motion Graphic.

Chương 1.Nguyên lý màu sắc.(2 buổi)
Tìm hiểu về bánh xe màu (Color Wheel)
1.Cấu tạo của bánh xe màu
2.Các kênh màu chuẩn quốc tế.
3.Các quy luật chọn kênh màu cho thiết kế tuân theo đúng các chuẩn quốc tế thế giới
4.Tìm hiểu và làm việc với kênh màu:Monochromatic (1-color).
5.Tìm hiểu và làm việc với kênh màu: Free Style (2-color).
6.Tìm hiểu và làm việc với kênh màu: Adjacent Color (3-color).
7.Tìm hiểu và làm việc với kênh màu: Triad (3-color).
8.Tìm hiểu và làm việc với kênh màu: Tetrad (4-color)
9.Tìm hiểu và áp dụng các công cụ có sẵn hỗ trợ pha và chọn màu sắc cho các kênh màu 
10.Tìm hiểu kênh màu áp dụng cho thiết kế với mục đích Hiển thị (web) và mục đích In ấn


Chương 2.Tìm hiểu đi sâu và làm chủ các chế độ hòa trộn màu.(4 buổi)
1.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Dissolve.
2.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Darken.
3.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Multiply.
4.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Color Burn.
5.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Linear Burn.
6.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Darker Color.
7.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Lighten.
8.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Screen.
9.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Color Dodge.
10.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Linear Dodge (Add)
11.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Lighter Color.
12.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Overlay.
13.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Soft Light.
14.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Hard Light.
15.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Vivid Light.
16.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Linear Light.
17.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Pin Light.
18.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Hard Mix.
19.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Difference.
20.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Exclusion.
21.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Subtract.
22.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Divide.
23.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Hue.
24.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Saturation.
25.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Color.
26.Làm việc vớichế độ hòa trộn màu Luminosity.


Chương 3.Phục chế, xây dựng và tái tạo các lỗi trên ảnh(xử lý các vết lỗi trên ảnh)(4 buổi)
1.Làm việc với công cụ Spot Healing Brush ,Tool Healing Brush Tool, Patch Tool, Content-Aware Move Tool,Red Eye Tool.
2.Làm việc với công cụ Clone Stamp Tool, Pattern Stamp Tool.
3.Các kỹ thuật làm mờ, mịn,tăng sắc nét và sửa lỗi ảnh.
4.Áp dụng mặt nạ (MASK) loại 1,2,3 vào phục chế xây dựng và tái tạo các lỗi trên ảnh.
5.Áp dụng các tính năng của bảng Channel để chỉnh sửa và xử lý các lỗi trên ảnh
6.Sử dụng nhóm công cụ: Dodge Tool, Burn Tool và Sponge Tool trong phụ chế và tái tạo lại các lỗi trên ảnh.
7.Đi sâu và tìm hiểu các tính năng của công cụ Brush Toolqua qua bảng Brush (F5).


Chương 4.Các kỹ thuật cắt lọc tóc (3 buổi)
1.Lọc tóc sử dụng các chế độ hòa trộn màu.
2.Lọc tóc sử dụng mặt nạ loại 1,2,3 kết hợp với các chế độ hòa trộn màu.
3.Lọc tóc sử dụng bảng Channel
4.Lọc tọc sử dụng các bộ lọc và các phần mềm chuyên dụng bên ngoài.


Chương 5.Các kỹ thuật căn chỉnh màu sắc và làm mịn cho da mặt.(4 buổi)
1.Căn chỉnh màu sắc cho da mặt
a.Sử dụng lệnh Brightness/Contrast
b.Sử dụng lệnh Levels
c.Sử dụng lệnh Curves
d.Sử dụng lệnh Exposure
e.Sử dụng lệnh Vibrance
f.Sử dụng lệnh Hue/Saturation
g.Sử dụng lệnh Color Balance
h.Sử dụng lệnh Black & White
i.Sử dụng lệnh Photo Filter
j.Sử dụng lệnh Channel Mixer
k.Sử dụng lệnh Color Mixer
l.Sử dụng lệnh Color Lookup
m.Sử dụng lệnh Posterize
n.Sử dụng lệnh Threshold
o.Sử dụng lệnh Gradient Map
p.Sử dụng lệnh Selective Color
q.Sử dụng lệnh Shadows/Hightlights
r.Sử dụng lệnh HDR Toning
s.Sử dụng lệnh Variations
t.Sử dụng lệnh Match Color
u.Sử dụng lệnh Replace Color
v.Sử dụng lệnh Equalize
2.Làm mịn da mặt 
a.Sử dụng bộ lọc Gausian Blur
b.Sử dụng bộ lọc Smart Blur
c.Sử dụng bộ lọc Surface Blur
d.Sử dụng bộ lọc Reduce Noise


Chương 6.Các kỹ thuật xử lý chi tiết mắt, môi, răng, lông mi và lông mày (phục vụ cho ảnh chân dung và ảnh viện áo cưới).(3 buổi)
1.Sử dụng công cụ Brush Tool để chỉnh sửa và tái tạo lại mắt, môi răng lông mi và lông mày.
2.Sử dụng các thư viện mẫu mắt môi răng lông mi lông mày có sẵn để thay thế và chỉnh sửa vào ảnh gốc.
3.Sử dụng bộ lọc Liquify để nắn chỉnh hỉnh trong ảnh viện.
4.Sử dụng bộ lọc Vanishing Point để xây dựng phối cảnh và chỉnh sửa theo phối cảnh
5.Các kỹ thuật trang điểm và nắn chỉnh hình trong ảnh viện áo cưới.


Chương 7.Tìm hiểu và áp dụng Typography trong thiết kế bố cục và thiết kế sáng tạo.(4 buổi)
1.Typography là gì?
2.Bản chất và nguyên liệu cấu tạo nên Typography
3.Bản chất của ký tự
4.Các nguyên tắc và quy luật trong thiết kế và trình bày Typoraphy trong các ẩn phẩm.
5.Thiết kế các bố cục album ảnh cưới.
6.Làm việc với Text và hiệu ứng text và trình bày text trong các ẩn phẩm.
a.Tạo hiệu ứng chữ Hollywood
b.Tạo hiệu ứng chữ Displaced Texture
c.Tạo hiệu ứng chữ Surfer Style 
d.Tạo hiệu ứng chữ Warping
e.Tạo hiệu ứng chữ Type Brush
f.Tạo hiệu ứng chữ Type, Path and Style
g.Tạo hiệu ứng chữ Words and shape
h.Tạo hiệu ứng chữ 3D Word Cloud
i.Tạo hiệu ứng chữ 3D Reflection
j.Tạo hiệu ứng chữ 3D Hollywood
k.Tạo hiệu ứng chữ Ice Type
l.Tạo hiệu ứng chữ Fire
m.Tạo các hiệu ứng chữ khác...


Chương 8.Thiết kế sáng tạo và tạo hình(4 buổi) 
1.Tìm hiểu và áp dụng Typography Techniques
2.Tìm hiểu và áp dụng Manipulation Techniques
3.Tìm hiểu và áp dụng Ảnh kỹ thuật số Techniques
4.Tìm hiểu và áp dụng Thiết kế sáng tạo sử dụng Menu 3D
5.Tìm hiểu và áp dụng các kỹ thuật tạo Motion Graphic trong Photoshop.


Chương 9.Các bộ lọc nâng cao.(4 buổi)
1.Bộ lọc Filter Gallery
2.Bộ lọc Adaptive Wide Angle
3.Bộ Lọc Camera RAW Filter
4.Bộ lọc Lens Correction
5.Bộ lọc Liquify
6.Bộ lọc Vanishing Point
7.Bộ lọc Oil Paint
8.Bộ lọc 3D
9.Bộ lọc Blur
10.Bộ lọc Blur Gallery
11.Bộ lọc Distort
12.Bộ lọc Pixelate
13.Bộ lọc Render
14.Bộ lọc Sharpen
15.Bộ lọc Stylize
16.Bộ lọc Other: Custom, High Pass, HSB/HSL, Maximum, Minimum, Offset.
17.Các bộ lọc khác:Alien Skin, Eye Candy....

 • Được “Cầm tay chỉ việc” trong suốt khóa học

 

 

2) ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KHÓA HỌC

 • Là học sinh, sinh viên các trường đại học
 • Thợ chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh
 • Hay bạn là người đã đi làm?
 • Hoặc bạn đang có dự định chuyển việc?
 • Khóa học này dành cho tất cả mọi lứa tuổi, chỉ cần có đam mê đều có thể tham gia

Các bạn đều có thể học thiết kế đồ họa. Trung tâm PEDA luôn đào tạo theo phương châm “không phân biệt độ tuổi, đối tượng, trình độ, ngành nghề. Chỉ cần bạn muốn học, bạn có nhu cầu học đều có thể tham gia khóa đào tạo tại PEDA của chúng tôi.

 

 

3) ĐÀO TẠO NGHỀ THIẾT KẾ TẠI QUẬN 7

Trung Tâm PEDA là điểm chọn lựa tốt nhất cho các bạn Tốt nghiệp Trung Học phổ thông. Muốn dấn thân vào đời tạo thu nhập cao cho bản thân, có thể giúp ích cho người thân và gia đình.

Đến với PEDA học viên có rất nhiều lựa chọn nghề thích hợp với bản thân như:

Thiết kế Nội Thất tại công ty Kiến trúc nội thất

Xử lý ảnh tại Studio

Thiết kế quảng cáo tại Công ty bảng hiệu Quảng cáo

Thiết kế in ấn tại công ty Bao Bì , In ấn

Thiết kế dựng phim tại công ty Truyền thông

 

Lộ trình khóa học:

Phần 1: Giới thiệu khóa học. Cài đặt phần mềm
Phần 2: Kiến thức làm việc với Illustrator và ảnh Vector
Phần 3: Học tư duy về hình qua bài tập thực hành
Phần 4: Thực hành tái tạo lại các thương hiệu nổi tiếng
Phần 5: Từ vẽ tay sang đồ họa chuyên nghiệp thế nào
Phần 6: Thực hành logo chữ và logo âm dương bản
Phần 7: Thiết kế banner và poster
Phần 8: Trình bày bố cục và phần tín hiệu nhận diện thương hiệu
Phần 9: Cách in file đã thiết kế
Phần 10: Đóng gói sản phẩm thiết kế và sử dụng behance

 

 

Hãy liên hệ với chúng tôi: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THIẾT KẾ TẠI QUẬN 7

Chúng tôi sẽ cung cấp giảng viên gia sư hoặc bạn đến trung tâm chúng tôi để được hướng dẫn một cách nhanh nhất.

Trung tâm chủ yếu dạy tập trung THỰC HÀNH THỰC TẾ, đảm bảo học xong ra làm được. Phương pháp dạy KÈM RIÊNG TỪNG NGƯỜI nên có thể HỌC NGAY và lịch học LINH ĐỘNG được


Trung tâm sẽ cố gắng sắp xếp linh động theo thời gian của học viên tối đa, sau khi đăng ký thì có thể học luôn được, thông thường:

 • Ngày học: có thể đăng ký tuần học 03 buổi (2-4-6, hoặc 3-5-7), hoặc cũng có thể 06 buổi (thứ 2 -> 7) nếu bạn cần học gấp.
 • Giờ học: mỗi buổi học khoảng 2h, có thể ngồi thêm giờ để thực hành nếu muốn. Hiện tại có các ca sáng/chiều/tối như sau:
  • Buổi sáng: 8:30 – 10:30, hoặc 10:00 – 12:00
  • Buổi chiều:  2:00- 4:00, hoặc 4:00 – 6:00
  • Buổi tối: 5:30 – 7:30, hoặc 6:15 – 8:00

TẠI SAO NÊN HỌC TẠI TRUNG TÂM PEDA

 • Mục tiêu: học viên học xong THVP phải làm thực tế được.
 • Nội dung: tập trung vào phần Thực hành, giáo trình thực hành đầy đủ và sát với thực tế.
 • Phương pháp: áp dụng phương pháp cầm tay chỉ việc nên học nhanh, hiệu quả và thoải mái.
 • Giáo viên: nhiệt tình, hòa đồng và vui vẻ khi giảng dạy. Tất cả đều đã tốt nghiệp đại học CNTT (ĐHBK HCM, ĐHSP, Công Nghệ…)

Chứng chỉ & Tài liệu

 • Chứng chỉ: sau khi học xong học viên sẽ được kiểm tra & cấp Chứng chỉ của Trung tâm MS.
 • Tài liệu: học viên được phát miễn phí tài liệu THVP Lý thuyết & Thực hành.

Các qui định về học phí

 • Hoàn 100% học phí: cam kết hoàn lại 100% học phí trong vòng 01 tuần đầu tiên và không học quá 02 buổi.
 • Bảo lưu hoặc lấy lại học phí còn lại: nếu Bạn đang học nhưng bận lý do gì đấy không tiếp tục học được nữa thì có thể yêu cầu bảo lưu trong vòng 06 tháng, hoặc trong vòng 01 tháng  cũng có thể lấy lại học phí sau khi đã trừ theo quy định của Trung tâm (150K / Buổi học).  Chú ý: nếu sau quá 1 tháng từ ngày đăng ký thì trung tâm sẽ không hoàn lại học phí

 

Cam kết tại Trung Tâm ĐÀO TẠO THIẾT KẾ PEDA:

      ĐÀO TẠO PEDA – CAM KẾT VỀ CHẤT LƯỢNG:

-     Học viên học theo tiến độ của từng người, giảng viên hướng dẫn từng học viên nhằm đảm bảo học viên tiếp thu bài học tối ưu nhất.

-     Học viên được tự sắp xếp lịch học theo thời gian rảnh của mình (rảnh giờ nào đi học giờ đó).

-     Học viên được đào tạo theo phương châm “học để làm được việc” nên sẽ được học cho tới khi nào làm được việc mới kết thúc khóa học.

-    Học viên được học lại hoàn toàn miễn phí nếu sau kết thúc khóa học mà có nội dung nào chưa nắm vững.

-     Học viên được chia sẻ nhiều kiến thức về kinh nghiệm thực tế hữu ích trong suốt thời gian học.

-     Sau khi kết thúc khóa học tại TRUNG TÂM PEDA. Nếu bạn gặp bất của thắc mắc hay trở ngại nào trong quá trình làm việc liên quan đến chuyên ngành bạn có vẫn có thể liên hệ với PEDA để được hỗ trợ.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THIẾT KẾ PEDA CAM KẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
-    Giáo trình được soạn thảo và chuẩn bị kỹ lưỡng để phù hợp với tất cả học viên.
-     Đội ngũ giảng viên đến từ các trường đại học danh tiếng trong thành phố như Đại học CNTT, KHTN, Sư Phạm, Bách Khoa, ….
-     Phòng học có đầy đủ trang thiết bị phục vụ học tập, màn hình LCD, máy cấu hình mạnh.
-    Học viên mỗi người một máy tính để thực hành tốt nhất.
-    Giảng viên hướng dẫn từng người để phù hợp với mức độ tiếp thu kiến thức riêng của học viên.
-    Phương pháp giảng dạy không ngừng cải tiến nhằm mang lại những buổi học chất lượng – hữu ích – thoải mái cho học viên.

Write A Comment

 

 

CƠ HỘI TRỞ THÀNH NHÂN SỰ CÔNG TY ĐẠI TRIỀU

Sau khi hoàn thành khóa học nếu có nhu cầu các bạn sẽ trở thành nhân sự và đồng hành phát triển cùng Công ty Đại Triều.